ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          โทรศัพท์  :  02-155-5018

          โทรสาร    :  -

ที่ตั้ง : 

            ๑๗๑ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

 

แผนที่โดยสังเขป :