ผบ.ฯร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสว.๙ 201020 0

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผบ.ศปอว.ทอ. ได้เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทรกษัตริยาธิราช

 ผบ.ฯร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสว.๙ 201020 2
 ผบ.ฯร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสว.๙ 201020 3
 ผบ.ฯร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสว.๙ 201020 4