คณะ จก.ขว.ทบ. เยี่ยมชม ศปอว.ทอ. 71263 201207 35

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓,๑๐๐๐ พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ เจ้ากรมข่าวทหารบก พร้อมด้วย

พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี ผอ.สวส.ขว.ทบ.และข้าราชการ กรมข่าวทหารบก กองทัพบก เข้ารับฟัง

การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ปฎิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศในโอกาสนี้

พล.อ.ตไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ. พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ศปอว.ทอ.

ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศปอว.ทอ. 

คณะ จก.ขว.ทบ. เยี่ยมชม ศปอว.ทอ. 71263 201207 18

คณะ จก.ขว.ทบ. เยี่ยมชม ศปอว.ทอ. 71263 201207 24

คณะ จก.ขว.ทบ. เยี่ยมชม ศปอว.ทอ. 71263 201207 32

คณะ จก.ขว.ทบ. เยี่ยมชม ศปอว.ทอ. 71263 201207 8

คณะ จก.ขว.ทบ. เยี่ยมชม ศปอว.ทอ. 71263 201207 1