คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 45

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พ.อ.สุรพล ผลพูล รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร และคณะ

จำนวน ๑๕ นาย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศของ ศปอว.ทอ.

โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ. ให้การต้อนรับ โดยมอบหมายให้

น.อ.ประภาส  สอนใจดี รอง ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นผู้บรรยายสรุปและรับมอบของที่ระลึก

คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 1 คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 3
คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 4 คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 5
คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 8 คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 9
คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 31 คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 38
คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 39 คณะ สส.ทหาร เยี่ยมชม ศปอว.ทอ.21122563 201222 43