พิธีประดับเครื่องหมายยศ ขรก.ศปอว.ทอ.3264 210210 21

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผบ.ศปอว.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่

นายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕ นาย พร้อมทั้งให้โอวาท

และกล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนยศ โดยมี รอง ผบ.ศปอว.ทอ.

เสธ.ศปอว.ทอ.และ หน.นขต.ศปอว.ทอ.ร่วมแสดงความยินดี

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ขรก.ศปอว.ทอ.3264 210210 66 พิธีประดับเครื่องหมายยศ ขรก.ศปอว.ทอ.3264 210210 65
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ขรก.ศปอว.ทอ.3264 210210 35 พิธีประดับเครื่องหมายยศ ขรก.ศปอว.ทอ.3264 210210 28