ทดสอบร่างกายประจำปี 64 ครั้งที่ 1 210225 8

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศปอว.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทอ.ที่ปฏิบัติงาน

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมให้กำลังพล มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง

และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ทดสอบร่างกายประจำปี 64 ครั้งที่ 1 210225 24 ทดสอบร่างกายประจำปี 64 ครั้งที่ 1 210225 35
ทดสอบร่างกายประจำปี 64 ครั้งที่ 1 210225 47 ทดสอบร่างกายประจำปี 64 ครั้งที่ 1 210225 48