คณะ จร.ทอ.ตรวจเยี่ยม ศปอว.ทอ.030364 210329 1

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะจเรทหารอากาศ นำโดย พล.อ.ต.อนันต์ชัย  ทองเจริญ 

เจ้ากรมจเรทหารอากาศได้นำคณะเจ้าหน้าที่จเรเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศปอว.ทอ.

ในครั้งนี้ พล.อ.ต.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล พร้อมทั้ง หน.นขต.ศปอว.ทอ. ให้การต้อนรับ

พร้อมทั้งบรรยายสรุปการปฏิบัติการทางอวกาศ

คณะ จร.ทอ.ตรวจเยี่ยม ศปอว.ทอ.030364 210329 6
คณะ จร.ทอ.ตรวจเยี่ยม ศปอว.ทอ.030364 210329 11
คณะ จร.ทอ.ตรวจเยี่ยม ศปอว.ทอ.030364 210329 9
คณะ จร.ทอ.ตรวจเยี่ยม ศปอว.ทอ.030364 210329 89