LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 190

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์           ตรงกับวันสถาปนาศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ พร้อมด้วย รอง.ผบ.ศปอว.ทอ. เสธฯ.ศปอว.ทอ.และ หน.นขต. ได้ทำพิธีอันเชิญประดิษฐานรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด ศปอว.ทอ. ทุกคนต่อไป

LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 444

LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 256 LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 258
LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 405 LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 334
LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 407 LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 408
LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 223 LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 219
LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 228 LINE ALBUM วันสถาปนา ศปอว.ทอ. 211006 424