LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 29

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผบ.ศปอว.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรีให้แก่ข้าราชการกลาโหม โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ในครั้งนี้จำนวน ๘ คน โดยในพิธี รอง.ผบ.ศปอว.ทอ. ,หน.นขต.และ ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมแสดงความยินดี โดยในพิธีเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ 

LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 28 LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 38
LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 96 LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 87
LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 55 LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 56
LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 54 LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 49
LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 71 LINE ALBUM ติดยศ 29.10.64 211104 87