ปกเว็บ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ปฎิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศได้จัดกิจกรรมพัฒนาหน่วย ดูแล รักษาความสะอาดโดยรอบบริเวณพื้นที่ตั้ง โดยมี รอง ผบ. ,เสธ. และ หน.นขต.พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 0 LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 45
LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 14 LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 49
LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 67 LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 68
LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 141 LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 140
LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 114 LINE ALBUM พัฒนาหน่วยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส.9 211123 115