ปกเว็บ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผบ.ศปอว.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศทหารประทวนผู้ที่มียศสูงขึ้น เป็นพันจ่าอากาศตรี ๒ คน และจ่าอากาศโท ๑๑ คน โดยในพิธี รอง.ผบ.ศปอว.ทอ. , เสธฯ.ศปอว.ทอ.และ หน.นขต.เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีด้วย

LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 6 LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 0
LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 1 LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 2
LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 3 LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 4
LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 5 LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 7
LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 8 LINE ALBUM พิธีประดับยศเครื่องหมายข้าราชการ ศปอ 9