หลัก

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

             ผบ.ศปอว. พร้อมด้วย รอง ผบ.ศปอว.ทอ. เสธฯ.ศปอว.ทอ. และหน.นขต ให้การต้อนรับ

รอง จก.ขส.ทอ. เข้าประชุมตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่งเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนสายวิยาการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ คำสั่ง ณ ห้องประชุม ศปอว.ทอ.

LINE ALBUM รับคณะ ขส.ทอ. 220818 27 LINE ALBUM รับคณะ ขส.ทอ. 220818 8
LINE ALBUM รับคณะ ขส.ทอ. 220818 25 LINE ALBUM รับคณะ ขส.ทอ. 220818 18
LINE ALBUM รับคณะ ขส.ทอ. 220818 12 LINE ALBUM รับคณะ ขส.ทอ. 220818 7