หลัก

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศรางวัลการทดสอบร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๕ แก่ข้าราชการที่มีผลการทดสอบดีเยี่ยม เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  ณ ลานด้านหน้าพระอนุสาวรีย์พระบิดากองทัพอากาศ ศปอว.ทอ.

LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 7 LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 10
LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 12 LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 14
LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 17 LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 19
LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 20 LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 23
LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 29 LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 32
LINE ALBUM รับใบประกาศนียบัตร ทดสอบร่างกาย ศปอว.ท. 220922 33