LINE ALBUM 12ต.ค.65 ผบ.ฯ ร่วมพิธีใส่บาตรวันคล้ายวันสว.๙ 221012 4

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผบ.ศปอว.ทอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมข้าราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

LINE ALBUM 12ต.ค.65 ผบ.ฯ ร่วมพิธีใส่บาตรวันคล้ายวันสว.๙ 221012 3 LINE ALBUM 12ต.ค.65 ผบ.ฯ ร่วมพิธีใส่บาตรวันคล้ายวันสว.๙ 221012 2
LINE ALBUM 12ต.ค.65 ผบ.ฯ ร่วมพิธีใส่บาตรวันคล้ายวันสว.๙ 221012 1 LINE ALBUM 12ต.ค.65 ผบ.ฯ ร่วมพิธีใส่บาตรวันคล้ายวันสว.๙ 221012 0