หลักใน

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยแบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร 2 คน นายทหารประทวน 4 คน โดยในพิธี รอง ผบ.ศปอว.ทอ. หน.นขต. และข้าราชการร่วมยินดีในพิธีอีกด้วย

LINE ALBUM 25 ต.ค.65 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ฯ 221025 80 LINE ALBUM 25 ต.ค.65 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ฯ 221025 74
LINE ALBUM 25 ต.ค.65 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ฯ 221025 72 LINE ALBUM 25 ต.ค.65 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ฯ 221025 71
LINE ALBUM 25 ต.ค.65 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ฯ 221025 56 LINE ALBUM 25 ต.ค.65 พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ฯ 221025 55