ปกใน

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รอง ผบ.ศปอว.ทอ. พร้อม หน.นขต. และข้าราชการให้การต้อนรับคณะกองวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมกิจการอวกาศ           นำโดย พ.อ.ธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ ผอ.กองวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหัวหน้าคณะพร้อมตัวแทนคณาจารย์ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 0 LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 120
LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 124 LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 127
LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 90 LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 19
LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 41 LINE ALBUM คณะ รร.จปร.เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ 71165 221107 67