ดาวเทียมคืออะไร?
วงโคจรคืออะไร?
วงโคจรรอบโลกแบ่งประเภทตามระดับความสูงได้อย่างไร?
วงโคจรแบ่งประเภทตามจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่ได้อย่างไร?
วงโคจรแบบวงรี (Elliptical Orbit) เป็นอย่างไร?
วงโคจรแบบวงกลม (Circular Orbit) เป็นอย่างไร?
การโคจรแบบพาราโบลา (Parabolic Trajectory) เป็นอย่างไร?
การโคจรแบบไฮเปอร์โบลา (Hyperbolic Trajectory) เป็นอย่างไร?
วงโคจรขั้วโลก (Polar Orbit) เป็นอย่างไร?
ส่วนประกอบของวงโคจรแบบวงรีมีอะไรบ้าง?
วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous Orbit : SSO) เป็นอย่างไร?
CubeSat คืออะไร?
การเรียนรู้เรื่องอวกาศสำคัญอย่างไร?
เราใช้ประโยชน์อะไรจากอวกาศ?
สถานีอวกาศนานาชาติคืออะไร?
ในการปฏิบัติภารกิจทางอวกาศ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากภารกิจทางอวกาศ?
มนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศคือใคร?
อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard) คือใคร?
ผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศคือใคร?
มนุษย์คนแรกที่เหยียบพื้นผิวดวงจันทร์คือใคร?
Atmospheric Re-entry คืออะไร?
Interplanetary trajectory คืออะไร?
Rendezvous คืออะไร?
Gravity Assist คืออะไร?
อวกาศยานที่ไกลมนุษย์ที่สุด?
พายุสุริยะสามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ใช่หรือไม่?
ทำไมการพยากรณ์สภาพอวกาศจึงมีความสำคัญ?
อุตสาหกรรมใดบ้างที่จะมีผลกระทบจากสภาพอวกาศ และจะมีผลกระทบในลักษณะใดบ้าง?
Solar max และ Solar min คืออะไร?
ความเสียหายที่เกิดจากพายุสุริยะสามารถป้องกันได้อย่างไร?
สถานีภาคพื้นสามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้อย่างไร?
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร?
ไมโครเวฟ คืออะไร?
ดาวเทียมใช้ย่านความถี่ในการสื่อสารช่วงความถี่ใด?
Uplink และ Downlink คืออะไร?
สุนัขตัวแรกของโลกที่ได้ออกไปในอวกาศมีชื่อว่าอะไร?
วันที่ปล่อยดาวเทียม NAPA-1 ของกองทัพอากาศไทยตรงกับวันที่เท่าไร?
วงโคจรสุสาน Graveyard Orbit กับสุสานอวกาศ Spacecraft Cemetery ต่างกันอย่างไร?
ระดับความสูงเท่าใด ถึงเรียกว่า “เขตอวกาศ”?
Nemo Point คืออะไร?
ทำไมเราจึงต้องสร้างสถานีอวกาศ?
กระสวยอวกาศสามารถไปดวงจันทร์ได้หรือไม่?
กระสวยอวกาศจะต้องบินหลบหลีกดวงดาวต่าง ๆ หรือไม่?
ถ้าหากจะเดินทางไปดวงจันทร์วันพรุ่งนี้ จะทำได้หรือไม่?
ทำไมนักบินอวกาศไม่เคยเดินทางไปดาวเคราะห์ดวงอื่น?
สถานีอวกาศแห่งแรกที่ปล่อยสู่วงโคจรของโลก ชื่ออะไร?
สถานีอวกาศแห่งแรกของ USA ชื่ออะไร?
สถานีอวกาศแห่งแรกของประเทศจีน ชื่ออะไร?
อวกาศยาน (Spacecraft) ที่ปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวอังคารยาวนานที่สุด ชื่ออะไร?
GPS เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับใด?
Vernal Equinox คืออะไร?
ทำไมดาวเทียมถึงโคจรรอบโลกโดยไม่ตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก?
Hohmann Transfers คืออะไร?
Transfer Orbit คืออะไร?
Rendezvous Point คืออะไร?
ดาวเทียมดวงไหนมีขนาดใหญ่ที่สุด?
ดาวเทียมดวงไหนมีขนาดเล็กที่สุด?
ดาวเทียมดวงไหนมีวงโคจรอยู่ใกล้พื้นโลกมากที่สุด?
ดาวเทียมดวงไหนคือดาวเทียมดวงแรกของโลก?
ดาวเทียมดวงไหนคือดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย?
เส้นคาร์แมน (Karman Line) คือเส้นอะไร?
Apogee คืออะไร?
Perigee คืออะไร?
ความสูงของวงโคจรดาวเทียม NAPA-1 คือเท่าไร?
ดาวเทียม NAPA-1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร?
GNSS คืออะไร?
ดาวเทียม NAPA-1 โคจรผ่านประเทศไทย จำนวนกี่รอบต่อ 1 วัน?
ระยะทาง 1 หน่วยดาราศาสตร์ หรือ 1 AU (Astronomical Unit) มีระยะทางเท่าใด?
International Date Line หรือ เส้นแบ่งวันสากล คืออะไร?
ประเทศใดมีดาวเทียมทางทหารใช้งานมากที่สุด?
ดาวเทียมทางทหารดวงแรกของเกาหลีใต้ ชื่ออะไร?
ดาวเคราะห์แดง หรือ Red Planet เป็นชื่อของดาวเคราะห์อะไร?
ขยะอวกาศ (Space Debris) หมายถึงอะไร?
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก ชื่ออะไร?
อวกาศยาน (Spacecraft) ที่ปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวอังคาร ของ NAZA ล่าสุด ชื่ออะไร?
ดาวเทียม NAPA-1 มีน้ำหนักเท่าใด?
ในหนึ่งวันนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น-ตกกี่ครั้ง?
นักบินอวกาศของนาซาที่ประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) มีจำนวนวันสะสมและมีประสบการณ์สูงที่สุดคือใคร?
Thruster กับ ไอพ่น ต่างกันอย่างไร?
Reaction Wheel กับ Manetic Torquer ต่างกันอย่างไร?