รายงานการติดตามกิจการอวกาศ ASEAN, China and South Korea

aseanchinakorea

1.China’s CASIC reveals five-year plan for reusable spaceplane, commercial space projects

2.Chinese rocket companies secure local government support for research, production facilities

3.New rockets developed by Galactic Energy of China

4.Falcon 9 Block 5 & PALLAS-1

5.Ten Satellogic Earth-imaging satellites successfully launched (Long March 6,NUSat,6G)

6.China launches mobile telecom satellite (Long March 3B, Tianton 1-02)

7.การร่วมมือกันระหว่าง SpaceX และ อินโดนีเซีย

 

 

แปลและเรียบเรียงโดย : ร.อ.ปรมะ จินดาเลิศ ,จ.ท.อภิชัย ชัยศักดิ์ และ  จ.ต.หญิง ภูริวัลล์ ขันตรี