11ภุมภา64

อวกาศยาน Hope ของภารกิจ Arabs to Mars เดินทางถึงดาวอังคารสำเร็จ

           อวกาศยาน Hope ภายใต้ภารกิจ Arabs to Mars เดินทางเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารสำเร็จเมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ซึ่งภารกิจนี้เป็นครั้งแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการส่งอวกาศยานแบบไร้นักบินอวกาศเดินทางข้ามระหว่างดาวเคราะห์ โดยระหว่างการเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมชมช่วงเวลาประวัติศาสตร์ร่วมกัน

          ในการเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารนั้น อวกาศยานจะต้องทำการชะลออัตราเร่งในการจุดเชื้อเพลิงเป็นระยะเวลา 27 นาที เพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคาร  และจะต้องควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเนื่องจากสัญญาณควบคุมจากโลกนั้นมีการหน่วงเวลา (Delay)

               การเดินทางไปยังดาวอังคารในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสภาพอากาศในปัจจุบันและในอดีต ศึกษากลไกการขับก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจนออกนอกชั้นบรรยากาศ และศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างชั้นบรรยากาศระดับต่ำและระดับสูง รวมถึงการสร้างรูปของชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดวัน ฤดูกาล และตลอดปี ของดาวอังคาร

          โดยหลังจากการเดินทางในอวกาศเป็นเวลา 7-9 เดือน จะเป็นเวลาที่อวกาศยานโคจรครบรอบดาวอังคารในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อวกาศยานจะทำเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 2 ปี โดยอาจจะมีการขยายภารกิจต่อไปอีก 2 ปี จนถึงปี พ.ศ.2568    

แปลและเรียบเรียงโดย ร.ท.สุทธิพงษ์  โตสงวน