กองทัพสหรัฐฯ จะมีดาวเทียมเพื่อส่งภาพมายังกองกำลังทหารภาคพื้นโดยเฉพาะ

  Credit: U.S. Army Combat Capabilities Development Command

          1 กองทัพสหรัฐจะมีการนำส่งดาวเทียมทดลองชนิด Cubesat ที่ชื่อว่า Gunsmoke-J ด้วยจรวดนำส่งของบริษัท Rocket Lab Electron โดยมีกำหนดปล่อยในช่วงกลางเดือนมีนาคม จากฐานปล่อยจรวดประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งดาวเทียมจะโคจรที่ระดับความสูงจากพื้นโลกประมาณ 450-550 กม.

          ดาวเทียมฯ มีขนาด 3U หรือขนาดเท่าก้อนขนมปัง (a loaf of bread ) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดลองการเก็บข้อมูลจากดาวเทียมสำหรับภารกิจการเฝ้าตรวจสนามรบ (Battlefield Surveillance) ซึ่งกองทัพสหรัฐจะมีการประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าของการจะมีดาวเทียมสำหรับปฏิบัติภารกิจการรบโดยเฉพาะ

          ดาวเทียมฯ มีขีดความสามารถในเพิ่มความแม่นยำสำหรับปฏิบัติการระยะไกล เช่นการยิงระเบิด หรืออื่น ๆ โดยจะลดข้อเสียเปรียบของการหน่วงเวลาในการได้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน ซึ่งดาวเทียมฯ จะทำให้ห้วงเวลาการได้ข้อมูลภาพนั้นรวดเร็วขึ้นและทันถ่วงที ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในภารกิจการรบ  

แปลและเรียบเรียงโดย  ร.ท.สุทธิพงษ์ โตสงวน

ที่มา https://spacenews.com/u-s-army-satellite-to-bring-imagery-directly-to-troops-on-the-ground/