การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication)

ระบบการสื่อสารดาวเทียมนั้น กลายมาเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างของการสื่อสารคมนาคมในปัจจุบัน โดยสามารถให้บริการการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม, อินเตอร์เนต, และการถ่ายทอดสดต่างๆ ซึ่งสามารถให้ทั่วโลกได้มากถึงพันล้านคน ถึงแม้ว่าขีดความสามารถของการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่การสื่อสารผ่านดาวเทียมก็ยังคงมีความสำคัญและมีการพัฒนาเทคโนยีไปเรื่อย ๆ 
 
 

การสื่อสารผ่านดาวเทียมคืออะไร

 จากคำนิยาม “Satellite” คือวัตถุที่โคจรรอบวัตุที่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอย่างของ Natural Satellite ก็คือดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ต่าง ๆ 
 
2923mN3pnd7PrxqAS8My84z8QnDpEsSBnKFsBYXvo5pU7RasYRyR4pm4ZpeXHaw1KQCFhxUu32pLjUYBMVT3Mwm5KA4rBgZzrTZJr6joWoVjMQ

ที่มา: https://steemkr.com/news/@zairawasim/natural-satellite

 
เพราะฉะนั้นการสื่อสารผ่านดามเทียม ก็คือระบบการสื่อสารที่รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบวิทยุ เพื่อจำเป็นต่อการเชื่อมต่อสื่อสารจากจุด ๆ หนึ่ง บนความหลากหลายของภูมิประเทศ
 
0202

ที่มาhttps://www.theverge.com/2020/3/2/21162244/geely-satellite-network-autonomous-connected-cars-starlink

 
 

การสื่อสารผ่านดาวเทียม

-          สื่อสารผ่านวัตถุโคจรในอวกาศ

-          รับสัญญาณคลื่นไมโครเวฟจากจุดบนโลก

-          แปลงสัญญาณความถี่ของสัญณาณที่ได้รับ

ส่งสัญญาณไปยังอีกจุดหนึ่งบนโลก
 
 

การสื่อสารผ่านดาวเทียมจำเป็นต่อ

 

-          การสื่อสารระหว่างทวีปเป็นไปได้ยาก และการลงทุนโยงสายมีราคาสูง

-          ปริมาณของการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลระหว่างทวีปทำให้การให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมในเชิงพาณิชย์เป็นที่น่าสนใจ

-          การสื่อสารผ่านดาวเทียมครอบคลุมบริเวณกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพื้นที่ที่มีประชากรน้อย

-          การสื่อสารผ่านดาวเทียมเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่กันดาร ที่ที่ซึ่งไม่มีการสื่อสารอื่น ๆ เข้าถึงได้ 

 
เรียบเรียงโดย : ร.ท.สุทธิพงษ์ โตสงวน