ตำแหน่งปัจจุบันของดาวเทียม นภา-๑
(NAPA-1 Real Time Position)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปอว.ทอ.

 

 

 
 ➤ รายงานจุดความร้อน (Hot Spot) update gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ➤ SOHO Movie Theater (กล้องถ่ายภาพดวงอาทิตย์) update gif

 บริษัทจรวดของจีนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นในด้านการวิจัยโรงงานผลิตupdate gif
  โครงการ Artemis ในการสร้างยานอวกาศ Orionupdate gif
 
 
 
 
 
 

 

 

➤  อวกาศยาน Crew Dragon เดินทางไปยังท่าเชื่อมต่อ
     อีกที่ของสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
 update gif
➤  การสื่อสารโดยใช้ระบบเลเซอร์ลิงค์ในการเชื่อมต่อ
      ผู้โดยสารจากบนเครื่องบิน update gif
➤  การระเบิดของเครื่องยนต์กับความเสียหายล่าสุดของ
     Starship update gif
➤  ปัญญาประดิษฐ์ในการสำรวจอวกาศ 
➤  Ingenuity พร้อมสร้างเที่ยวบินประวัติศาสตร์บน
     ดาวอังคาร 
➤  มลพิษทางแสงและจุดจบของความมืดในยามค่ำคืน   
➤  ประเทศเยอรมนีและการพัฒนาความมั่นคงด้านอวกาศ
      (Part 1: จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการพัฒนาความมั่นคง
      ทางอวกาศเยอรมันในยุคแรก) 
more.....

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ข่าวกิจกรรม ศปอว.ทอ.

วันกองทัพ1

รองประภาส1
วทอ.1 พี่อั้ม1
   

 

 

 

 ข่าวเทคโนโลยีอวกาศ

 

20210318 1 0 20210318 1 0

อวกาศยาน Crew Dragon ได้ปลดการเชื่อมต่อออกจากท่า.........update gif

โดยสารบนเครื่องบินจะสามารถสื่อสารกับบุคคล.........update gif

20210318 1 0 20210318 1 0
นาย Elon Musk ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SpaceX.........

 การสำรวจอวกาศเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์และ.........

btn isr 0
   

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ / Press Release
 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405-2
  พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
 • A20210401
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี
 • A20210401-3
  พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ

15 เมษายน 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕

15 เมษายน 2564

 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20200406
  รายงานการเงินประจำปี กองทัพอากาศ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210310
  ผลการตัดสิน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

15 เมษายน 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม