291063 201113 42

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศปอว.ทอ. ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเปตอง

บริเวณสนามเปตองภายใน ศปอว.ทอ. โดยมี ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธี

กล่าวเปิดการแข่งขัน และมอบเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ

291063 201113 57

291063 201113 53

291063 201113 49