ไฟไหม้ป่านั้นกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัดของไทย ส่งผลกระทบรุนแรงแก่ระบบเศรษฐกิจของชาติและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว   จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือ ระบบที่ตรวจจับเมื่อเกิดกลุ่มของไฟไหม้ขนาดเล็ก แล้วส่งคน เครื่องมือเข้าไปดับไฟก่อนที่จะลุกลามจนยากที่จะดับได้โดยง่าย ...

      ดาวเทียม NAPA-1 และดาวเทียม NAPA-2 (ที่กำลังจะปล่อยขึ้นสู่อวกาศ) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยในการค้นหา ระบุตำแหน่งของไฟไหม้ป่าได้ โดยดาวเทียม NAPA-1 มีอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) เป็นกล้องถ่ายภาพ ที่ถ่ายภาพวงกว้างจากอวกาศได้ สามารถนำมาใช้เป็นภาพพื้นฐานในการหาพื้นที่ไฟไหม้ป่าได้  ซึ่งดาวเทียม NAPA-1 มีวงโคจรผ่านประเทศไทยวันละ 4 ครั้ง เพียงพอที่จะถ่ายภาพพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าได้อย่างรวดเร็วทันกาล นอกจากนี้แล้วยังมีดาวเทียม NAPA-2 ที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ เป็นกล้องถ่ายภาพแบบ Multi Spectrum  โดยภาพที่ได้นั้นสามารถที่จะปรับแต่งภาพแยกแสงเพื่อให้เห็นพื้นที่ไฟไหม้ป่าได้ชัดเจนขึ้น โดยสรุปแล้วเมื่อใช้ภาพที่ได้จากดาวเทียม NAPA-1 และ NAPA-2 ประกอบกัน จะสามารถระบุพิกัดพื้นที่ไฟไหม้ป่าได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งชุดควบคุมไฟป่าเข้าไปปฏิบัติการ เพื่อจำกัดพื้นที่ของไฟไหม้ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ไฟป่า 1
 ภาพวงกลม สีแดง พื้นที่ไฟไหม้ป่าที่ใช้เทคนิคการแยกสีเพื่อให้เห็นพื้นที่ไฟไหม้ป่าได้อย่างชัดเจน