จากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศปาเลสไตน์ (กลุ่มก่อการร้ายอิสลามต่อต้านอิสราเอลฮามาส)เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๔ กลุ่มก่อการร้ายอิสลามต่อต้านอิสราเอลยิงจรวดเข้าโจมตีนิคมเกษตรกรรมโอฮัด (Ohad) เมืองเอชโคล(Eshkol) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล ส่งผลให้พื้นที่นิคมเกษตรกรรมดังกล่าวเกิดความเสียหาย จากการรายงานสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ยืนยันว่ามีประชาชนชาวไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่นั่นเสียชีวิต ๒ ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

     กองปฏิบัติการทางอวกาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ จึงได้จัดทำข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่นิคมเกษตรกรรมโอฮัด (Ohad) โดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ชนิดสีจริง (True Color Image) เปรียบเทียบความแตกต่างของเหตุการณ์ แสดงดังภาพด้านล่าง  

1. israel 10052021 TCI ก่อน

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๔(ก่อนเกิดเหตุการณ์)

2. israel 15052021 TCI ขณะ

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๔(ขณะเกิดเหตุการณ์)

3. israel 20052021 TCI หลัง

ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔(หลังเกิดเหตุการณ์)

ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ชนิด True Color Image เปรียบเทียบเหตุการณ์ช่วงเวลาต่างกัน

 

          วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๔  คือ ช่วงเวลาขณะเกิดเหตุ กองปฏิบัติการทางอวกาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ได้นำภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A มาประมวลผลด้วยโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศให้เกิดเป็นภาพถ่ายดาวเทียมชนิดสีผสมเท็จ (False Color Image) แบบ Urban เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใต้กลุ่มควัน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตรวจพบตำแหน่งที่ถูกโจมตีด้วยจรวดจากกลุ่มก่อการร้ายอิสลามต่อต้านอิสราเอลฮามาสและยังมีเพลิงลุกไหม้อยู่ขณะนั้น แสดงดังภาพด้านล่าง   

4. israel 15052021 FCI Urban ขณะ   

ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ชนิด False Color (Urban) แสดงพิกัดที่ถูกโจมตีและเกิดเพลิงลุกไหม้