หลัก

      เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ประจำปี ๒๕๖๕ แก่บุตรข้าราชการในสังกัด และข้าราชการตัวแทนบุตร ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระบิดากองทัพอากาศ ศปอว.ทอ.

LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 19 LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 24
LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 26 LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 29
LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 33 LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 35
LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 38 LINE ALBUM พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 2565 130965 220922 42