ปก

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น นิรภัยดีเด่น ศปอว.ทอ. ประจำปี ๖๕  แบ่งเป็นประเภท สัญญาบัตร ประทวน พนักงานราชการ 

LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 36 LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 39
LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 32 LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 28
LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 24 LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 20
LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 16 LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 11
LINE ALBUM 4 ต.ค.65 วันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ. 1 221004 7