เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ พล.อ.ต.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ.

ให้การต้อนรับคณะ พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๘ เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการอวกาศ

โดยมี พล.อ.ท.ประภาส  สอนใจดี จก.กร.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษา และเข้าเยี่ยมชมกิจการ

ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ