เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ จัดการซ้อมแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไห้(เต็มรูปแบบ)

ในเขตพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยใช้พื้นที่อาคาร

โดยในการฝึกซ้อมจะปฏิบัติเสมือนเกิดเหตุการณ์จริง และมีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร

และปิดกั้นการจราจรบริเวณใกล้เคียง