เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ พล.อ.ต.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ.

นำข้าราชการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ อาคารศูนย์มะเร็ง กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ