เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ พล.อ.ต.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ.
เป็นประธานในพิธีรับฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ โถงด้านหน้าอาคาร ศปอว.ทอ.