เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผบ.ศปอว.ทอ. พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

ในพิธีประกอบด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ณ โถงด้านหน้าอาคาร ศปอว.ทอ.