วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗  พล.อ.ต.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล  ผบ.ศปอว.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการทางอวกาศ รุ่นที่ ๒

ณ โถงอาคาร ศปอว.ทอ.