รายงานการติดตามกิจการอวกาศ Russia, EU, Japan and India

eu

1.การร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนโครงการ Artemis

2.Orion Spacecraft

3.Sentinel-6 Satellite

4.จรวด PSLV ส่งดาวเทียม EOS-01 สำเร็จ

5.จรวด VEGA ล้มเหลวในการส่งดาวเทียมของสเปน และฝรั่งเศส

 

แปลและเรียบเรียงโดย : ร.ท.ชาติชาย เลี่ยวศรีสุข และ จ.ท.หญิง ภัสสรัญ บุญหู้