ไฮเปอร์โซนิคมิสไซส์ คือขีปนาวุธในอนาคตที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 มัค หรือความเร็วเป็น 5 เท่าของความเร็วเสียง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
 
hm01
Artistic rendering of a hypersonic vehicle developed by DARPA.
Credits: AFP. Source: News.com.au
 
1. Hypersonic Glide Vehicles (HGVs) เป็นยานที่ยิงนำส่งไปยังระดับความสูงมาก ๆ โดยจรวดและแล่นลงไปยังเป้าหมาย
2. Hypersonic Cruise Missiles (HCMs) เป็นยานที่ใช้เครื่องยนต์โดยใช้ความเร็วในการอัดอากาศและขับเคลื่อนเครื่องยนต์แบบ Scramjet เพื่อไต่ความเร็วให้ถึงระดับที่ต้องการและเคลื่อนทีไปยังเป้าหมายโดยใช้เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางการบินของอากาศยาน
 
hm02
 
            เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธพิสัยไกล (Ballistic Missiles) ที่มีลักษณะเป็นพาราโบลามากกว่า ส่วนไฮเปอร์โซนิคมิสไซส์มีการโคจรที่ต่ำกว่า จึงถูกตรวจจับได้ด้วยเรดาร์ภาคพื้นช้ากว่า และมีระยะประชิดเป้าหมายที่ใกล้กว่า
 
hm03
Computer-generated image depicting an attack carried out by Chinese DF-21D missiles.
Source: Chinese Military Review.
 
ด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ไต่ระดับด้วยความเร็วสูงและหลบหลีกได้ ทำให้ไฮเปอร์โซนิคมิสไซสมีขีดความสามารถในการอ้อมหลบหลีกระบบต่อต้านมิสไซส์ได้มากขึ้น