question   Gravity Assist คืออะไร
     
answer  

Gravity Assist คือรูปแบบการเดินทางของอวกาศยานในการเดินทางผ่านดาวเคราะห์ (Fly-by) และใช้แรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์เหวี่ยงอวกาศยานออกไปเมื่อผ่านระยะเข้าใกล้ที่สุด (Closest Approach) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวกเตอร์ความเร็วของอวกาศยาน ตามทิศทางการเข้าหาดาวเคราะห์ ส่วนมากจะออกแบบให้เพิ่มความเร็วของอวกาศยานในภารกิจการเดินทางออกนอกระบบสุริยะจักรวาล

     

 

20201124alan

 Gravity Assist trajectory Cr. Fossil Hunters

 เรียบเรียงโดย : ร.ต.กันต์ จุลทะกาญจน์

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0