ดาวเทียมคืออะไร?
วงโคจรคืออะไร?
วงโคจรรอบโลกแบ่งประเภทตามระดับความสูงได้อย่างไร?
วงโคจรแบ่งประเภทตามจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่ได้อย่างไร?
วงโคจรแบบวงรี (Elliptical Orbit) เป็นอย่างไร?
วงโคจรแบบวงกลม (Circular Orbit) เป็นอย่างไร?
การโคจรแบบพาราโบลา (Parabolic Trajectory) เป็นอย่างไร?
การโคจรแบบไฮเปอร์โบลา (Hyperbolic Trajectory) เป็นอย่างไร?
วงโคจรขั้วโลก (Polar Orbit) เป็นอย่างไร?
ส่วนประกอบของวงโคจรแบบวงรีมีอะไรบ้าง?
วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous Orbit : SSO) เป็นอย่างไร?
CubeSat คืออะไร?
การเรียนรู้เรื่องอวกาศสำคัญอย่างไร?
เราใช้ประโยชน์อะไรจากอวกาศ?
สถานีอวกาศนานาชาติคืออะไร?
ในการปฏิบัติภารกิจทางอวกาศ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากภารกิจทางอวกาศ?
มนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศคือใคร?
อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard) คือใคร?
ผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศคือใคร?
มนุษย์คนแรกที่เหยียบพื้นผิวดวงจันทร์คือใคร?
Atmospheric Re-entry คืออะไร?
Interplanetary trajectory คืออะไร?
Rendezvous คืออะไร?
Gravity Assist คืออะไร?
อวกาศยานที่ไกลมนุษย์ที่สุด?
พายุสุริยะสามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ใช่หรือไม่?
ทำไมการพยากรณ์สภาพอวกาศจึงมีความสำคัญ?
อุตสาหกรรมใดบ้างที่จะมีผลกระทบจากสภาพอวกาศ และจะมีผลกระทบในลักษณะใดบ้าง?
Solar max และ Solar min คืออะไร?
ความเสียหายที่เกิดจากพายุสุริยะสามารถป้องกันได้อย่างไร?
สถานีภาคพื้นสามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้อย่างไร?
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร?
ไมโครเวฟ คืออะไร?
ดาวเทียมใช้ย่านความถี่ในการสื่อสารช่วงความถี่ใด?
Uplink และ Downlink คืออะไร?
สุนัขตัวแรกของโลกที่ได้ออกไปในอวกาศมีชื่อว่าอะไร?
วันที่ปล่อยดาวเทียม NAPA-1 ของกองทัพอากาศไทยตรงกับวันที่เท่าไร?
วงโคจรสุสาน Graveyard Orbit กับสุสานอวกาศ Spacecraft Cemetery ต่างกันอย่างไร?
ระดับความสูงเท่าใด ถึงเรียกว่า “เขตอวกาศ”?
Nemo Point คืออะไร?
ทำไมเราจึงต้องสร้างสถานีอวกาศ?
กระสวยอวกาศสามารถไปดวงจันทร์ได้หรือไม่?
กระสวยอวกาศจะต้องบินหลบหลีกดวงดาวต่าง ๆ หรือไม่?
ถ้าหากจะเดินทางไปดวงจันทร์วันพรุ่งนี้ จะทำได้หรือไม่?
ทำไมนักบินอวกาศไม่เคยเดินทางไปดาวเคราะห์ดวงอื่น?
สถานีอวกาศแห่งแรกที่ปล่อยสู่วงโคจรของโลก ชื่ออะไร?
สถานีอวกาศแห่งแรกของ USA ชื่ออะไร?
สถานีอวกาศแห่งแรกของประเทศจีน ชื่ออะไร?
อวกาศยาน (Spacecraft) ที่ปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวอังคารยาวนานที่สุด ชื่ออะไร?
GPS เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับใด?
Vernal Equinox คืออะไร?
ทำไมดาวเทียมถึงโคจรรอบโลกโดยไม่ตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก?
Hohmann Transfers คืออะไร?
Transfer Orbit คืออะไร?
Rendezvous Point คืออะไร?
ดาวเทียมดวงไหนมีขนาดใหญ่ที่สุด?
ดาวเทียมดวงไหนมีขนาดเล็กที่สุด?
ดาวเทียมดวงไหนมีวงโคจรอยู่ใกล้พื้นโลกมากที่สุด?
ดาวเทียมดวงไหนคือดาวเทียมดวงแรกของโลก?
ดาวเทียมดวงไหนคือดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย?
เส้นคาร์แมน (Karman Line) คือเส้นอะไร?
Apogee คืออะไร?
Perigee คืออะไร?
ความสูงของวงโคจรดาวเทียม NAPA-1 คือเท่าไร?
ดาวเทียม NAPA-1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร?
GNSS คืออะไร?
ดาวเทียม NAPA-1 โคจรผ่านประเทศไทย จำนวนกี่รอบต่อ 1 วัน?
ระยะทาง 1 หน่วยดาราศาสตร์ หรือ 1 AU (Astronomical Unit) มีระยะทางเท่าใด?
International Date Line หรือ เส้นแบ่งวันสากล คืออะไร?
ประเทศใดมีดาวเทียมทางทหารใช้งานมากที่สุด?
ดาวเทียมทางทหารดวงแรกของเกาหลีใต้ ชื่ออะไร?
ดาวเคราะห์แดง หรือ Red Planet เป็นชื่อของดาวเคราะห์อะไร?
ขยะอวกาศ (Space Debris) หมายถึงอะไร?
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก ชื่ออะไร?
อวกาศยาน (Spacecraft) ที่ปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวอังคาร ของ NAZA ล่าสุด ชื่ออะไร?
ดาวเทียม NAPA-1 มีน้ำหนักเท่าใด?
ในหนึ่งวันนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น-ตกกี่ครั้ง?
นักบินอวกาศของนาซาที่ประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) มีจำนวนวันสะสมและมีประสบการณ์สูงที่สุดคือใคร?
Thruster กับ ไอพ่น ต่างกันอย่างไร?
Reaction Wheel กับ Manetic Torquer ต่างกันอย่างไร?
สัตว์เลี้ยงน่ารักสี่ขาตัวแรกที่ขึ้นสู่อวกาศคือ?
องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ชื่อว่าอะไร?
กล้องดูดาวที่ใหญ่ที่สุดคือกล้องอะไร? อยู่ที่ไหน?
เครื่องรบไอพ่นรุ่นใดที่สามารถเดินทางสู่ขอบโลกได้?
Galileo เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับใด?
จรวด Falcon 9 ผลิตโดยบริษัทใด?
จรวด New Shepard ผลิตโดยบริษัทใด?
Payload ที่ชื่อ Dragon ของจรวด Falcon 9 สามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้สูงสุดกี่คน?
Payload ของจรวด Falcon 9 มีกี่แบบ?
ดาวเทียม NAPA-1 ได้ถูกปล่อยสู่ชั้นอวกาศโดยจรวด ชื่ออะไร?
ดาวดวงใดมีมวลน้อยที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเรา?
ส่วนที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์เราเรียกว่า?
ใครเป็นคนคิดค้นกล้องโทรทรรศน์คนแรกของโลก?
Earthrise คืออะไร?
จงบอกประโยชน์ของสถานีอวกาศมาพอสังเขป
ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล?
วัตถุที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนำส่งขึ้นไปในอวกาศคืออะไร?
หนึ่งวันของดาวพลูโต ยาวนานเท่าใด?
อวกาศยานลำใดที่เดินทางไปถึงดาวพุธเป็นลำแรก?
อาหารแบบแรกที่ถูกบริโภคในอวกาศคืออะไร?
ใครคือนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลก?
เดิมนั้น คำว่า Astronaut มีความหมายว่าอะไร?
นักบินอวกาศรัสเซีย มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร?
ดาวหางฮัลเลย์ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อใด?
แล้วดาวหางฮัลเลย์จะผ่านโลกเราอีกครั้งเมื่อไร?
⍟ อวกาศยานลำใด? ที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารสำเร็จ และส่งภาพกลับมาเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์
ภารกิจเสี่ยงอันตรายที่นักบินอวกาศต้องทำนอกอวกาศยาน หรือ สถานีอวกาศ เรียกว่า?
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของดาวเทียมประเภท CubeSat โดยส่วนใหญ่แล้วใช้ระบบปฏิบัติการอะไร?
ดาวเทียม Sputnik 1 ขนาดเท่าลูกบาสเก็ตบอลถูกยิงนำส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกด้วยจรวดอะไร?
นักบินอวกาศคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือใคร?
เครื่องบินที่สามารถบินไปถึงอวกาศได้
ลูกโป่งตรวจสภาพอากาศ (PILOT BALLOON OBSERVATION : PIBAL) จะขยายตัวสูงสุดและไปได้สูงที่สุดกี่ฟุต?
จริงหรือไม่? ปัจจุบันเทคโนโลยีการของเครื่องปริ้นสามมิติ สามารถสร้างชิ้นส่วนดาวเทียมและยานอวกาศได้
สถานีอวกาศ ISS ประกอบไปด้วย สถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศ 5 หน่วยจากชาติต่างๆ ได้แก่แก่หน่วยงานใดบ้าง?
ปัจจุบันการจานรับสัญญาณดาวเทียมในอวกาศจากวัสดุใด? ถ้าไม่ได้สร้างจากโลหะ
ชื่อเต็มของหน่วยงานที่มีย่อ USSF คือหน่วยงานใด?
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอวกาศสหรัฐ คนปัจจุบันมีชื่อว่า?
จรวดที่มีชื่อว่า ELECTRON เป็นจรวดของบริษัทอะไร?
จรวดที่มีชื่อว่า NEUTRON เป็นจรวดของบริษัทอะไร?
วงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปด้วย อะไรบ้าง?
Cosmic Origins Spectrograph; COS คืออะไร?
สสารมืด (Dark matter) และพลังงานมืด (Dark Energy ) คืออะไร?
SMAD คืออะไรมีความสำคัญอย่างไร?
คำศัพท์ CONOPs คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรเมื่อนำมาใช้กับงานด้านวิศวกรรม?
TELECOMMAND และ TELEMETRY คืออะไร?
Cosmic Origins Spectrograph; COS คืออะไร?
สสารมืด (Dark matter) คืออะไร?
จรวดที่นำส่งดาวเทียมนภา ๒ ขึ้นสู่วงโคจรชื่อว่าอะไร ถูกปล่อยที่ไหนเมื่อไหร่?
หุ่นยนต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกนำส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศล่าสุดชื่อว่าอะไร?
หุ่นยนต์กำจัดขยะอวกาศ มีการเคลื่อนที่ได้ราวกับหนวดปลาหมึกคือประเทศใดและมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร?
นับจนถึงปัจจุบัน มีมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์แล้วทั้งสิ้นกี่คน?
บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์เป็นบริษัทแรกของโลกคือบริษัทอะไร?
ชุดอวกาศมีน้ำหนักมากแค่ไหน?
สถานีอวกาศแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาคืออะไร?
บนอวกาศมีการจ่ายภาษีไหม?
Ground station คืออะไร?
Payload คืออะไร?
หน่วยงานแรกที่สามารถนำจรวดนำส่งหรือ Launcher Rocket กลับมาใช้ใหม่ได้คือหน่วยงานใด?
ภารกิจการปล่อยจรวด Falcon-9 ครั้งล่าสุดปล่อยที่ใด?
ภารกิจการปล่อยจรวด Falcon-9 ครั้งล่าสุดลงจอดที่ใด?
Inclination คืออะไร?
อวกาศยานแรกที่สามารถไปถึงดาวศุกร์ได้?
หลุมดำ (Black hole) เกิดจากอะไร?
การบินผ่าน (Flyby) คืออะไร?
อวกาศยานที่มนุษย์สร้างขึ้นลงจอดไกลที่สุดจากโลก?
อวกาศยานใดใช้สำรวจดาวพฤหัสบดี?
โครงการที่จะส่งมุนษย์กลับสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหลังยุติโครงการอพอลโลในปี 1972 คือโครงการอะไร?
ในโครงการอาร์ทิมิส (Artemis program) อวกาศยานใดที่สร้างขึ้นเพื่อส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์?
จรวดใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกของ NASA ที่จะถูกใช้ในโครงการอาร์ทิมิส (Artemis program) เพื่อส่งมุนษย์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปสำรวจดวงจันทร์คือ?
NASA เลือกใช้อวกาศยานใดสำหรับการลงจอดบนพื้นผิวดวงดวงจันทร์ภายใต้โครงการอาร์ทิมิส (Artemis program)?
ชุดอวกาศมีกี่ประเภท?
จรวด กับ กระสวยอวกาศต่างกันอย่างไร?
ประเทศแรกที่โคจรรอบโลกคือประเทศใด?
ประเทศแรกที่เหยียบดวงจันทร์คือประเทศใด?
จรวดที่ใช้ยิงนำส่งอวกาศยาน Apollo 11 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2512 ในภารกิจเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกคือจรวดอะไร?
กล้องโทรทรรศน์ ต้องใช้งานตอนกี่โมง?
Radio Telescope คืออะไร?
The BeiDou Navigation Satellite System (BDS) เป็นระบบGNSS ของประเทศอะไร?
องค์กร ESA คือหน่วยงานอะไร?
Metal 3D Printer คืออะไร?
ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกจะโคจรตลอดไปหรือไม่?
ปีแสง (Light year) คืออะไร?
ยานลงจอดต่างดวงดาวที่ทำภารกิจยาวนานที่สุด?
แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่นิยมใช้งานในอวกาศคืออะไร?
ในอวกาศที่ว่างเปล่าไม่มีสสารอะไรเลยจริงหรือไม่?
ดาวเทียมดวงที่ 2 ของกองทัพอากาศไทยมีชื่อว่าอะไร?
ดาวเทียม NAPA-2 โคจรรอบโลกอยู่ในวงโคจรประเภทใด?
ดาวเทียม NAPA-2 ถูกยิงนำส่งโดยจรวดนำส่งใด?
ดาวเทียม NAPA-2 มีภารกิจหลักในด้านใด?
ดาวเทียม NAPA-2 มีความละเอียดในการถ่ายภาพกี่เมตร?
อวกาศยานลำใดถูกส่งไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยโทรจันของดาวพฤหัสบดี?
อวกาศยานลูซี่ (Lucy) ถูกยิงนำส่งขึ้นสู่อวกาศวันที่เท่าไหร่?
ดาวเคราะห์น้อยที่อวกาศยานลูซี่ (Lucy) โคจรผ่าน และเดินทางไปสำรวจ ทั้งหมดกี่ดวง?
แนวคิด Artemis Base Camp โครงการ Artemis ระบบขนส่งบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่ NASA เลือกใช้คือ?
โรเวอร์ที่นักอวกาศของ NASA ใช้ขับสำรวจลักษณะธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ภารกิจ Apollo 15 คือ?
แบตเตอรี่ของดาวเทียม NAPA-1 ผลิตขึ้นที่ประเทศอะไร?
วันที่ยิงนำส่งดาวเทียม NAPA-2 ของกองทัพอากาศไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่?
ดาวเทียม NAPA-2 ถูกยิงนำส่งจากที่ไหน?
แบตเตอรี่ของดาวเทียม NAPA-1 เป็นยี่ห้อ และรุ่นอะไร?
ดาวเทียม NAPA-2 มีขนาดเท่าไหร่?
เราสื่อสารกับดาวเทียมที่ลอยอยู่ในอวกาศและโคจรรอบโลกได้อย่างไร?
ดาวเทียมลอยอยู่ในอวกาศเหนือท้องฟ้าขึ้นไปไกลมาก สัญญาณจะส่งถึงหรอ?
ดาวเทียมติดต่อกับสถานีบนโลกทำไม?
การติดต่อกับดาวเทียมนั้นต้องใช้ผ่านสายอากาศในการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วสายอากาศของภาคพื้นหน้าตาเป็นแบบไหน?
ดาวเทียมโคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูง แล้วดาวเทียมส่งสัญญาณลงสถานีภาคพื้นได้แม่นยำได้อย่างไร?
TT&C คืออะไร?
High Power Amplifier (HPA) คืออะไร?
LNA ทำหน้าที่ใด?
Block Up-Converter (BUC) คืออะไร?
BUC (Block Up-Converter) ทำหน้าที่ใด?
จรวด Terran R ผลิตโดยบริษัทใด?
จรวด Terran R เป็นจรวดแบบกี่ตอน?
ดาวเทียมรีเลย์ (Relay Satellite) คืออะไร?
จรวดที่มีชื่อว่า Satellite Launch Vehicle 3 (SLV-3) เป็นจรวดของประเทศใด?
อวกาศยาน Juno (Juno Spacecraft) มีภารกิจในการสำรวจดาวเคราะห์ดวงใด?
Van Allen Radiation Belt คืออะไร?
มลพิษทางอากาศใด ที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยดาวเทียมและมีผลกระทบอย่างไร?
Atomic Oxygen คืออะไร?
จากรูปตุ๊กตา Snoopy สื่อถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร?
อาหารแรกของโลกที่ขึ้นไปบนอวกาศคืออะไร?
ระบบโครงข่ายดาวเทียม Navigation ชนิดใด ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน?
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศประเภทใด?
ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่เท่าใด?
นักอวกาศคนใดที่ปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นเวลาต่อเนื่องได้นานที่สุด?
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลดวงใดที่ไม่มีดาวบริวาร?
LCRD คืออะไร?
LCRD ทำไมจึงเป็นระบบสาธิต?
สถานีภาคพื้นที่กี่ที่ และที่ใดบ้าง?
เหตุปัจจัยใดสำหรับการเลือกสถานที่สำหรับเป็นสถานีภาคพื้นของระบบ LCRD?
อะไรคือข้อได้เปรียบของการสื่อสารแบบ Optical?
Subsystem ในดาวเทียมคืออะไร?
ระบบ ADCS ในดาวเทียม NAPA-1 คืออะไร?
PDHU ในดาวเทียม NAPA-1 คืออะไร?
CSKB ในดาวเทียม Cubesate คืออะไร?
ระบบ EPS ในดาวเทียมคืออะไร?
ในระหว่างที่จรวดนำส่งกำลังเคลื่อนที่ผ่านส่วนที่หนาแน่นที่สุดของชั้นบรรยากาศ อุปกรณ์ชิ้นใดที่จะช่วยป้องกันเพย์โหลด (Payload) เกิดความเสียหายจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก?
กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างเดินทางไปที่ตำแหน่ง L2 หรือ Lagrange point โดยใช้ระยะเวลากี่วัน?
อวกาศยานที่ใช้สำรวจดวงอาทิตย์ และบินผ่านใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ?
ปากกาที่สามารถใช้สำหรับการจดบันทึกในขณะแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์คือ?
NASA ร่วมกับ American Oxygen LLC ได้พัฒนาและจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่สามารถผลิตออกซิเจนได้บนดวงจันทร์ที่มีความบริสุทธิ์มากถึง 95% เรียกว่า?
อวกาศ หมายถึง?
นักดาราศาสตร์ คือ?
จรวดนำส่ง คือ?
ดาวเทียมหมายถึง?
อวกาศยาน หมายถึง?
วันซื้อขายทำสัญญาดาวเทียม NAPA-1 คือวันที่เท่าไหร่?
สิ่งที่ใช้ในการเก็บเสาสัญญาณของดาวเทียม NAPA-1 เรียกว่าอะไร?
ลวด Burn Wire ทำหน้าที่อะไร?
กล้องของดาวเทียม NAPA-1 คือยี่ห้ออะไร?
กล้องของดาวเทียม NAPA-1 มีความละเอียดเท่าไหร่?
ขยะอวกาศคืออะไร?
ปัจจุบันมีขยะอวกาศมากแค่ไหน?
ขยะอวกาศก่อให้เกิดปัญหาอะไร?
ขยะอวกาศเกิดขึ้นเมื่อใด?
ขยะอวกาศจะอยู่ในอวกาศอีกนานหรือไม่?
ICBM คืออะไร?
Omnidirectional antenna คืออะไร?
Yagi–Uda antenna คืออะไร?
Parabolic antenna คืออะไร?
Low-Noise Amplifier (LNA) คืออะไร?
ข้อแตกต่างระหว่างวงโคจร Geosynchronous Orbit (GSO) และ Geostationary Orbits (GEO) คืออะไร?
คาบของดาวเทียม Geosynchronous Orbit และ Geostationary Orbits มีค่าเท่าไร?
Station Keeping คืออะไร?
Geosynchronous Transfer Orbit คืออะไร?
เราสามารถลดความเร็วของดาวเทียมในวงโคจรที่มีระยะห่างจากโลกต่ำกว่า 35,786 กิโลเมตร และเพิ่มความเร็วหากมีระยะห่างจากโลกสูงกว่า 35,786 กิโลเมตร เพื่อให้มีคาบเท่ากับวงโคจร GSO และ GEO ได้ เหตุใดจึงไม่นิยมทำอย่างนั้น?
Gravitational Sphere of Influence คืออะไร?
บริเวณที่เย็นที่สุดในอวกาศ?
รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพคืออะไร?
เอกภพมีขนาดเท่าไร?
จุดลากรางจ์ Lagrange Point คืออะไร?