question   กระสวยอวกาศจะต้องบินหลบหลีกดวงดาวต่าง ๆ หรือไม่
     
answer   ไม่ต้อง เพียงแต่ต้องหลบหลีกซาก หรือชิ้นส่วนของดาวเทียมเก่า ๆ ที่โคจรรอบโลกเท่านั้น
     
   

คำอธิบาย สิ่งที่ต้องกลัวว่ากระสวยอวกาศอาจจะชนก็คือ ชิ้นส่วน หรือซากที่เหลือจากดาวเทียมเก่า ๆ ซึ่งถ้าหากชนวัตถุแม้เพียงขนาดเท่าทรายเพียงเม็ดเดียว ก็จะเกิดความเสียหายมหาศาลทีเดียวทุกอย่างที่วิ่งวนอยู่รอบโลกนั้น เป็นเพราะแรงดึงดูดของโลก และเพราะแรงดึงดูดจึงทำให้สิ่งนั้นเดินทางด้วยความเร็วสูงมาก ดังนั้น ถ้าซากของดาวเทียมชนกับกระจกของยานหรือบริเวณที่เป็นส่วนเปราะบาง ก็อาจทำให้ยานระเบิด หรือสูญเสียความกดอากาศและเป็นเหตุให้ทุกคนบนกระสวยอวกาศเสียชีวิตได้ทีเดียว

            สิ่งที่น่ากังวลอีกประการก็คือ หากการชนกันนั้นทำให้แผงป้องกันความร้อนที่อยู่ใต้ท้องกระสวยอวกาศเสียหาย กระสวยอวกาศนั้นก็จะไหม้เมื่อขากลับเข้าสู่พื้นผิวโลก ดังนั้นการวิ่งเข้าชนดวงดาวนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลแต่อย่างใดเลย

     

qna20201216 1

 

 เรียบเรียงโดย : ร.อ.ทินวัฒน์ เมตตะธำรงค์

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0