question  

หนึ่งวันของดาวพลูโต ยาวนานเท่าใด

     
answer  

153.6 ชั่วโมง หรือ 6 วัน 9 ชั่วโมง 36 นาทีบนโลกมนุษย์ ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าดาวพลูโตนั้นมีอัตราการหมุนรอบตัวเองที่ช้านั่นเอง

     
     

 

 

เรียบเรียงโดย ร.อ.ณัฐดนัย วิศิษฏ์โยธิน

 

        btn back qna00        
         btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0