question  

จรวด กับ กระสวยอวกาศต่างกันอย่างไร

     
answer  

- จรวด(Rocket) เป็นพาหนะสำหรับขนส่งอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ดาวเทียม กล้องโทรทรรศน์อวกาศ เพื่อให้ขึ้นสู่โคจรรอบโลก โดยไม่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วย
- กระสวยอวกาศ(Space Shuttle) เป็นยานพาหนะที่สามารถขึ้นสู่อวกาศได้เองด้วยจรวดขับดันที่ติดไปเป็นพาหนะชั่วคราวสำหรับการปฏิบัติงานชั่วคราวของนักบินอวกาศ เมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็สามารถเดินทางกลับโลกเองได้

     
     

  

ผู้เรียบเรียง : จ.ท.สุณัฎฐชา อักษรวงศ์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0