question  

ดาวเทียม NAPA-2 โคจรรอบโลกอยู่ในวงโคจรประเภทใด

     
answer  

วงโคจรต่ำของโลก Low Earth Orbit (LEO)

     
     

  

ผู้เรียบเรียง : ร.ต.วรวุฒิ เฟื่องคำ

 

        btn back qna00        
        btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0