question  

Atomic Oxygen คืออะไร

     
answer  

Atomic Oxygen เป็นอนุภาคอะตอมของธาตุออกซิเจน เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ของโลก ซึ่งจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับวัสดุมากมายได้แก่ โพลีเมอร์และแกรไฟต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำมาจากไฮโดรคาร์บอน ส่งผลทำให้เกิดการกัดกร่อนกับผิววัสดุอวกาศยาน บริเวณชั้นวงโคจรต่ำของโลก (LEO)

     

20211202.jpg

 

ที่มา :  https://ntrs.nasa.gov/citations/20040191331

ร.อ.ยุทธนา สุพรรณกลาง

 

        btn back qna00        
        btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0