question  

ปัจจุบันการจานรับสัญญาณดาวเทียมในอวกาศจากวัสดุใด? ถ้าไม่ได้สร้างจากโลหะ

     
answer  

carbon fiber เพราะทนต่อสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ลดปัญหาความชื้นของวัสดุ และทนต่อการแตกร้าวขนาดเล็กแล้วได้ดีกว่า โลหะ

     
     

 qa20210625

 

เรียบเรียงโดย ร.อ.ทินวัฒน์ เมตตะธำรงค์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0