question  

หน่วยงานแรกที่สามารถนำจรวดนำส่งหรือ Launcher Rocket กลับมาใช้ใหม่ได้คือหน่วยงานใด

     
answer  

SpaceX

     
     

  

แหล่งที่มา :
https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_reusable_launch_system_development_program

ผู้เรียบเรียง : ร.ต.วรวุฒิ เฟื่องคำ

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0