question  

Inclination คืออะไร

     
answer  

Inclination (i) หรือมุมลาดเอียงของวงโคจร คือการวัดองศาความลาดเอียงของวงโคจรที่โคจรรอบโลก หรือเทหวัตถุ โดยทำมุมเทียบกับระนาบเส้นศูนย์สูตร (Equatorial plane) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งถ้า Incliantion ของวงโคจรโลกอยู่ระหว่าง 0 ถึง 90 องศา อวกาศยานจะโคจรตามการหมุนของโลก แต่ถ้ามากกว่า 90 องศา จนถึง 180 องศา อวกาศยานจะโคจรสวนกับทิศทางกับการหมุนของโลก

     
     

  qna20210802

ผู้เรียบเรียง : ร.ต.กันต์ จุลทะกาญจน์

 

        btn back qna00        
         btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0