question  

Station Keeping คืออะไร

     
answer  

เป็นการรักษาวงโคจรให้ดาวเทียมคงอยู่ในตำแหน่งเดิม ซึ่งจะต้องใช้แรงขับ (Propulsive) จากแหล่งเชื้อเพลิงของดาวเทียม

     

 

 

เรียบเรียง : ร.อ.สุทธิพงษ์ โตสงวน

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0