question  

Geosynchronous Transfer Orbit คืออะไร

     
answer  

เป็นวงโคจรดาวเทียมนำส่งไปยังวงโคจร Geosynchronous Orbit หรือ Geostationary Orbits ซึ่งเป็นวงโคจรลักษณะวงรี (Elliptical Orbit) ที่มีขนาด Apoapsis Altitude 37,000 กิโลเมตร ก่อนจะทำการปรับวงโครเป็นแบบลักษณะวงกลม (Circular Orbit)  ให้ขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลก ด้วยการจุดเครื่องยนต์จรวด ณ ตำแหน่ง Apoapsis  ซึ่งเครื่องยนต์จรวดส่วนมากจะทราบกันในนามว่า Apogee Motor

     

 

 20220217

รูปแสดงตำแหน่งของ Apoapsis และ Periapsis แหล่งที่มา https://solarsystem.nasa.gov/basics/chapter5-1/

เรียบเรียง : ร.อ.สุทธิพงษ์ โตสงวน

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0