question   Thruster กับ ไอพ่น ต่างกันอย่างไร
     
answer   - Thruster จะเป็นตัวปรับทิศทางเพื่อรักษาสมดุลของจรวดหรือดาวเทียม
- ไอพ่น เป็นพลังงานขับเคลื่อน การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์จะเกิดก๊าซร้อนมาก ซึ่งเมื่อพ่นออกมานั้นจะเกิดแรงดันไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมหาศาล สามารถผลักดันให้อากาศยานเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็ว
     
     

 

 

เรียบเรียง : จต.สุณัฏฐชา อักษรวงศ์

 

        btn back qna00        
        btn next qna01         

 

 

   btn qna0                btn home0